Sytuacja Absolwentów Uczelni Wyższych

Wzór ankiety składającej się z 26 pytań na temat sytuacji #absolwentów #uczelni #wyższych na rynku pracy. Kwestionariusz dotyczy sposobów poszukiwania pracy przez absolwentów uczelni wyższych oraz ich szans w obecnej sytuacji gospodarczej. Ankieta porusza...