Kobieta w polityce – gotowy wzór ankiety

Wzór #ankiety, za pomocą której możesz badać postawy wobec postrzegania roli kobiet w świecie polityki.Ankieta ma na celu zbadanie sytuacji oraz zaangażowania kobiet w polityce. Ankiet koncentruje się również na parytecie oraz porównuje realne...