E-booki i ich czytelnicy – nowy wzór ankiety

Wzór ankiety składającej się z 15 pytań na temat nowego zjawiska jakim jest czytelnictwo książek w formie e-booków.Kwestionariusz ankiety porusza problem zainteresowania respondentów tą formą czytania literatury.Inne problemy szczegółowe poruszone w ankiecie to między...