Regulamin badań psychologicznych

 Badania psychologiczne on-line polegają na przeprowadzeniu badań psychologicznych za pomocą metod psychologicznych za pośrednictwem sieci internet. 2. Badania psychologiczne on-line mogą być przeprowadzane w formie indywidualnej lub grupowej. Do formy grupowej badań stosuja się te same...