Sytuacje stresowe w miejscu pracy – gotowy wzór ankiety

#Gotowy #wzór ankiety składający się z 61 pytań, które poświęcone sa sytuacją trudnym, traumatycznym i stresowym w sytuacji pracy. Pytania ankietowe dotyczą różnych aspekty stresu zawodowego w miejscu pracy, jego pczyczyn oraz różnym sposobom...