Wzór ankiety – zajecia ruchowe dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Wzór ankiety składającej się z 15 pytań na temat wpływu zajęć ruchowych na wychowanie i rozwój dzieci.