Metody reklamowania produktów

Wzór kwestionariusza ankiety składający się z 20 pytań na temat sposóbów #reklamowania #produktu na rynku sprzedaży.Ankieta zajmuje się różnymiu aspektami i sposobami promowania i reklamowania nowych produktów. W ankiecie poruszono takie problemy badawcz jak:...