MODELE TEORETYCZNE W RUCHU DROGOWYM

Publikacja przygotowana na podstawie: Basińska B. (2011). Pozytywne zachowania kierowców. Podstawy teoretyczne i implikacje praktyczne. Niepublikowana praca dyplomowa. Podyplomowe Studium Psychologii Transportu. Warszawa: UKSW 1.   WPROWADZENIE #Bezpieczeństwo w #ruchu #drogowym zwykle jest utożsamiane jako brak kolizji i wypadków....