Ocena Kierownika – nowy wzór ankiety

Gotowy wzór ankiety na temat oceny funkcjonowania kadry kierowniczej w warunkach pracy