Gotowy wzór ankiety – Motywacja Płacowa i Pozapłacowa

Ankieta składająca się z  21 pytań dotyczących motywacji płacowej i pozapłacowej oraz jej zastosowania w zarządzaniu personelem. Pytanie przydatne w badaniu zadowolenia i satysfakcji pracowników. W ankiecie poruszono między innymi następujące problemy: Czynniki wpływające...