Nowy wzór ankiety – „Resocjalizacja młodzieży a opinia publiczna”

Gotowy wzór ankiety do wykorzystania offline: Resocjalizacja nieletnich a opinia publiczna. Wzór ankiety na temat resocjalizacji młodzieży a opinia społeczna.