Sytuacje traumatyczne w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej

Streszczenie Słowa kluczowe: #dobrostan, #funkcjonariusz penitencjarny, ostra reakcja #stresowa, pomoc psychologiczna, przemoc, wsparcie, #zdrowie, zespół stresu pourazowego, zespół stresu ostrego Wprowadzenie Jednym ze źródeł stresu funkcjonariuszy Służby Więziennej jest negatywny wizerunek tej pracy w...