Test Wechslera

est inteligencji dla dzieci przeznaczony jest do badania dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia. Skalę Wechslera stosuje się w diagnozie trudności w uczeniu .