Test NEOFFI Zasady interpretacji

Neurotyczność

Duża neurotyczność

Osoba o dużym nasileniu tej cechy są podatne na irracjonalne pomysły, mniej zdolne do kontrolowania swoich popędów oraz zmagania się ze stresem. Regulują silnie lękiem i napięciem.

Mała neurotyczność

Osoby z małą neurotycznością są emocjonalnie stabilne, spokojne, zrelaksowane i zdolne do zmagania się ze stresem, bez doświadczania obaw, napięć i rozdrażnienia. 

Ekstrawersja – Introwersja

Ekstrawersja

Osoby towarzyskie, przyjacielskie, serdeczne i rozmowne, skłonne do zabawy oraz poszukiwania stymulacji. Wykazują tendencję do dominacji w kontaktach społecznych.

Introwersja

Osoby takie wykazują rezerwę w tendencjach społecznych, brak optymizmu, nieśmiałość oraz tendencje do przebywania w samotności, unikając kontaktu z innymi.

Otwartość na doświadczenia

Duża otwartość 

Osoby takie są ciekawe zarówno zjawisk świata zewnętrznego jak i wewnętrznego. Są kreatywne, mają żywą i twórczą wyobraźnię, wykazują intelektualną ciekawość.

Mała otwartość

Osoby takie są konwencjonalne w zachowaniach i konserwatywne w poglądach. Cenia sobie tradycyjne wartości mają pragmatyczne zainteresowania

Ugodowość

Duża ugodowość

Takie osoby są sympatyczne w stosunku do innych i skłonne do udzielania im pomocy. Są prostolinijne, szczere, potulne, łagodne i altruistyczne i uczuciowe w stosunku do innych osób w pracy i poza nią

Mała ugodowość

Takie osoby są egocentryczne, sceptyczne w opiniach na temat innych ludzi, przejawiają raczej nastawienie rywalizacyjne niż kooperatywne, agresywne i oschłe w kontaktach z innymi.

Sumienność

Duża sumienność

Takie osoby wykazują silną wolę, dużą motywację, zaangażowanie, wytrwałosć w realizacji celów, są rzetelne w pracy. Przejawiają skłonność do porządku i perfekcjonizm. 

Mała sumienność

Takie osoby wykazują małą skrupulatność w wypełnianiu obowiązków, mają małą motywację do osiągnięć społecznych, preferują hedonistyczne nastawienie do życia.

error: Treści są chroniowe !!