Obliczenia statystyczne

Podstawa
200
Podstawowe obliczenia
Ilościowe opracowywanie wyników ankiet
Podstawowe miary statystyczne
Zestawienia tabelaryczne
Wykresy danych
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
Wybierz
Pełne
600
Obliczenia z interpretacją
Obliczenia statystyczne z interpretacją
Statystyka opisowa
Zestawienia tabelaryczne
Wykresy danych
Testy statystyczne
Korelacja i regresja
Analiza czynnikowa
Interpretacja wynników
Wybierz

 

Etapy realizacji obliczeń statystycznych

  • Rozmowa na temat przedmiotu
  • Wykonanie stosownych obliczeń w programie statystycznym Statistica/ SPSS/R
  • Omówienie wyników oraz wstępna ich interpretacja
  • Raport końcowy zawierający:
    • wyniki analizy wraz ze wskazówkami do interpretacji wyników
    • wykaz wykorzystanych narzędzi statystycznych
    • wykresy do wykorzystania w pracy dyplomowej
error: Treści są chroniowe !!